Convocatòria de reunió de la Junta i del Grup de Directors Gerents de la Federació ALLEM - 20 de març 2018

Data: 6 de  març 2018
Horari: de 9 a 11.30h. i de 11.30  a 14h.
Lloc:  Sala Mia - Cafeteria de La Llotja - Lleida
Organitza: Federació ALLEM
Data celebració: 20 de març 2018

Reunió oberta de la Junta de la Federació ALLEM (De 9 a 11.30h)

Ordre del Dia:
* Tancament provisional 2017 i pressupost 2018. Proposta de Quotes 2018.
* Memòria d'activitats 2017 (format text sense maquetar).
* Pla de treball 2018. 
* Per la seva aprovació i trasllat a l'assemblea d'entitats associades.

Reunió del Grup de Treball de Director Gerents (De 11.30 a 13.30h.)

Ordre del Dia:
* Aprovació de l'acta de la reunió del dia 8 de febrer i els documents adjunts. 
   ENVIATS EL 6 DE MARÇ 2018.
* Presentació del calendari de reunions i proposta d'activitats específiques del Grup de Treball de Directores i Gerents.
* Presentació de la memòria 2017 i del pla de treball 2018 de l'ESPAI DE REFLEXIÓ ÈTICA i de les àrees de   FORMACIÓ i  COMUNICACIÓ de la Federació. Recollida de les aportacions en cada àmbit.
* Torn obert de paraules.

Veure totes les activitats