Audiència de la Federació Allem amb Núria de Gispert Presidenta del Parlament de Catalunya

21 / 05 / 2014 

La Federació ALLEM  en representació de les disset entitats de les comarques de Lleida que presten serveis a persones amb discapacitat intel·lectual ens vàrem trobar amb la Presidenta del Parlament, Sra. Núria de Gispert,  i li vàrem reiterar les peticions formulades al Parlament amb l’aval de les 47.000 signatures de suport recollides amb la campanya Defensa’m!; en concret li vàrem demanar:

La compareixença de representants de la Federació ALLEM al Parlament de Catalunya per explicar directament als parlamentaris la gravetat de la situació actual.

La tramitació i aprovació d’una moció unitària del Parlament de Catalunya que es comprometi a recuperar l’import de les partides pressupostàries del 2010 que financen els centres i serveis per a les persones amb discapacitats intel·lectuals.

A Catalunya hem patit una reducció de més de 56 milions d’euros en el finançament públic dels serveis de suport per a persones amb discapacitat des de l’any 2010 fins avui. El finançament públic als serveis de suport per accedir a un lloc de treball s’ha reduït en un 51%, el finançament dels serveis socials, un 33% i el finançament de l’educació, un 16%.


Veure totes les notícies
La Federació ALLEM amb la Sra. Núria de Gispert Audiència de la Presidenta del Parlament de Catalunya amb la Federació Allem