Celebració unitària del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat a les Terres de Lleida

03 / 12 / 2018 

El passat dia 3 de desembre, les federacions i entitats del sector de la Discapacitat, varem celebrar unitàriament a Lleida el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat  amb el lema “Una comunitat més accessible per a tothom”.


Des de les comarques de Lleida s’ha centrat el missatge amb el dret a poder accedir als espais i als serveis públics, en igualtat de condicions que tots els ciutadans i ciutadanes. Demanem que sigui efectiu per les persones amb discapacitat l’accés a l’educació i a la formació, al treball, a l’habitatge, a la salut, a la cultura i al lleure, als serveis socials, al desenvolupament rural inclusiu i al finançament públic suficient, respecte a la igualtat d’oportunitats.


A les 12 hores del matí, a la Sala de Juntes de la Diputació de Lleida, set persones amb discapacitat, de les diferents federacions i entitats participants, han llegit el manifest. Aquest exigeix una comunitat més accessible per a tothom i a l’acte hi ha assistit més d’un centenar de persones. El missatge ha estat molt emotiu, proper, sincer i directe. Ha estat traduït en llengua de signes pels alumnes de l’INS Ronda de Lleida i acompanyat  musicalment per la violinista Dolors Ricart i Amanós amb petites peces musicals interpretades amb limitacions instrumentals.


La jornada més festiva va ser a la tarda a l’Orfeó Lleidatà, que va reunir també més d’un centenar de persones de les entitats del territori de Lleida. A partir de les 17 hores, els alumnes de l’INS Ronda van animar  la jornada i la màgia i l' il·lusionisme de KARY-mag, membre de la Fundació Abracadabra i el concert de Pastorets Rock van fer que tothom mogués l’esquelet i gaudís molt d’aquest dia tan especial. A més a més, no va faltar berenar per part dels col·laboradors, Carrefour Lleida i Torrons i Mel Alemany.


La Federació ALLEM i algunes de les entitats participants també ens hem adherit al manifest de l’AEES Dincat i la resta d’entitats del Tercer Sector de Catalunya per reivindicar una actualització de tarifes i uns serveis socials dignes. Durant últims deu anys hem viscut una realitat complicada i difícil a causa de la congelació i retallada de les tarifes amb què la Generalitat de Catalunya finança els serveis d’atenció a aquestes persones.
Entitats organitzadores de la jornada reivindicativa: Federació ALLEM, ECOM, DOWN Lleida, FEPCCAT, FESALUT, ONCE Lleida, Salut Mental Catalunya - Coordinadora Terres de Lleida.


Manifest 
"Una comunitat accessible per a tothom"


Amb el manifest d’aquest any demanem una comunitat accessible per a tothom. Volem poder accedir als espais i als serveis públics, en igualtat de condicions que tots els ciutadans i ciutadanes.

Cal garantir l’accés a l’espai públic, als edificis, a les llars, als transports, als espais de lleure i esportius, als equipaments culturals i als espais naturals, aquest és un primer pas imprescindible.

Sense espais i entorns accessibles no es poden respectar els nostres drets a la salut, al treball, a l’educació, a l’habitatge, al lleure, a la cultura i a l’esport. En definitiva, sense accessibilitat real, no podem gaudir d’una vida plena en comunitat. Necessitem fer accessible tot el que tingui barreres perquè es respectin de veritat els nostres drets com a éssers humans.


ACCÉS A L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ

A les escoles i als instituts, necessitem mestres i monitors que sàpiguen tractar amb les persones amb discapacitat, per poder garantir l’accés a l’educació a totes les nenes, nens i joves.
Que se’ns tracti amb respecte i sense sobreprotecció, afavorint la igualtat i el desenvolupament de les nostres capacitats. Que s’eduqui en el respecte i la inclusió i que s’estigui sempre atent per evitar les situacions d’assetjament vers les persones amb discapacitat. I que quan s’acabi l’etapa d’educació primària existeixin més cicles adaptats per a persones amb diferents capacitats.


ACCÉS AL TREBALL

Per avançar en la inclusió laboral de les persones amb discapacitat cal un enfocament integral, amb un marc normatiu favorable, i el compromís de tots els agents implicats, incloent partits polítics, comunitat educativa i món empresarial.
I és imprescindible que els entorns de treball estiguin adaptats i que puguem comptar amb recursos públics per fer les adaptacions que calguin en cada cas.


ACCÉS A L’HABITATGE

Volem una vida al més autònoma possible, en comunitat. Per això ens calen habitatges accessibles físicament i econòmicament.
Demanem l’increment dels ajuts per als serveis de suport a la llar i places noves per a llar residència i residència.
Necessitem comptar amb un suport a casa, o poder accedir a una plaça de residència, quan els pares o cuidadors es fan grans, i sempre que nosaltres ho necessitem.


ACCÉS A LA SALUT

Reclamem que es garanteixi l’accés a la salut per a totes les persones amb alguna discapacitat i que es reconegui que les persones amb grans discapacitats necessitem més suport de la salut pública, ja que hem de suportar importants despeses per poder tenir una vida digna i saludable.
Necessitem que els centres sanitaris comptin amb personal format i especialitzat, i que els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Salut, treballin de manera coordinada i de forma transversal, per un model d’atenció comunitària centrat en la persona, que tingui en compte les nostres necessitats, al llarg de tota la vida.


ACCÉS A LA CULTURA I EL LLEURE

Volem tenir vida social i accedir a la cultura, en sentit ampli. Que quan parlem del concepte “Apte per a tots els públics” també s’inclogui de manera real la diversitat, que fa gran la nostra societat.
L’objectiu ha de ser que tota persona amb diversitat funcional pugui gaudir de l’oferta cultural com qualsevol altra. Hem d’anar més enllà de garantir l’accessibilitat física, cal que aquesta també sigui accessibilitat cognitiva, de comunicació, i econòmica, amb professionals formats, que facilitin aquest procés d’adaptació del món cultural.


ACCÉS ALS SERVEIS SOCIALS

Cal revisar i ampliar la cartera de serveis socials per a les persones amb discapacitat, per adequar-los a les necessitats reals de les persones, en cada moment de la vida i segons les circumstàncies de cadascú. Que els serveis s’adaptin a les persones usuàries i no al revés.
I cal que desapareguin les llistes d’espera per a l’accés a uns serveis als quals tenim dret. Que les demandes de places als serveis socials per a les persones amb discapacitat no estiguin condicionades per les limitacions dels pressupostos públics, sinó que sempre sigui un tema prioritari, i que en tot moment es tinguin en compte les necessitats de les persones al territori.


DESENVOLUPAMENT RURAL INCLUSIU

A les comarques de Lleida coneixem bé les dificultats de la vida rural per a les persones amb diversitat funcional. Necessitem serveis i oportunitats a prop de casa. I mitjans de transport accessibles físicament i assumibles econòmicament.


FINANÇAMENT PÚBLIC SUFICIENT, SOM UNA PRIORITAT  

Portem més de deu anys patint retallades dels recursos públics destinats als nostres serveis, hem aguantat la crisis econòmica, hem confiat amb que els polítics es posessin d’acord, i ja no podem esperar més.

Demanem l’increment del finançament públic per als serveis socials més necessaris, per garantir a totes les persones amb discapacitat una vida plena en comunitat.


Veure totes les notícies
Manifest entitats KARY-mag il·lusionista Concert Pastorets Rock Concert Pastorets Rock 2 Berenar Col·laboradors