Les entitats i els Centres Especials de Treball tornen a manifestar-se per exigir finançament als Governs

21 / 05 / 2019 

4.000 persones amb discapacitat i especials dificultats, famílies i entitats d'arreu de Catalunya han tornat a sortir al carrer per manifestar-se davant de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona. Amb l'objectiu reiterat de  denunciar la greu situació econòmica que afronten a causa de l'infrafinançament públic. Des de Lleida,  265 persones s'han desplaçat per denunciar la congelació dels ajuts públics i exigir el compromís de les administracions per resoldre aquest escenari insostenible.

Persones, famílies i entitats segueixen denunciant la situació d'inestabilitat que pateixen els serveis d’atenció i suport a les persones amb discapacitat i especials dificultats, on perillen més de 40.000 persones. A més a més, a causa de l'augment de l'SMI als Centres Especials de Treball, 10.000 llocs de treball estan seriosament amenaçats. 

Amb la feina no s’hi juga, ha estat un dels lemes que se segueixen escoltant. Doncs és un fet que els serveis i les entitats arrosseguen 10 anys de congelacions, que estan tocant fons i això afecta directament a les persones amb discapacitat i també els seus sous i la seva feina.

Les entitats i administracions catalanes mantenen oberta una línia de diàleg, però es necessiten solucions de manera urgent. El sector ja no pot més, la situació és insostenible i calen compromisos immediats i ferms. El nostre govern té la responsabilitat de trobar les solucions més adients i necessàries. Però malauradament no queda temps, les entitats i els serveis no poden esperar més.

D’altra banda, es reitera la denúncia a la inacció per part de l’Estat, no arriben recursos, no es destinen les finances suficients a Catalunya per cobrir les necessitats del model d’inserció laboral de les persones amb discapacitat. 

Per tot això, i perquè seguim ferms en la lluita dels drets de les persones amb discapacitat, s'ha fet entrega del manifest als responsables  del Departament Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Amb la concentració hem demostrat, un cop més, que persones amb discapacitat i especials dificultats, famílies i entitats no permetrem que aquesta injusta situació que patim des de fa una dècada es perpetuï. Urgeixen solucions reals i efectives i així ho continuarem reivindicant fins que els governs s’adaptin a les necessitats de les seves ciutadanes i dels seus ciutadans, fins que donin més suport a qui més ho necessita, fins que es garanteixin les mateixes oportunitats per tothom i fins que es destinin a aquesta fita els recursos necessaris.

A la Generalitat de Catalunya exigim el lideratge per trobar les solucions urgents i necessàries a una problemàtica transversal i de país. La concreció de solucions urgents i dotar els recursos necessaris que permetin: arribar al 75% de l’SMI de subvenció per les persones amb especials dificultats que treballen en CET; Incrementar les tarifes de finançament dels serveis d’atenció; Solucionar l’envelliment prematur; i Recuperar les subvencions a la inversió.
Seguretat i estabilitat en el finançament: tenir una planificació plurianual del finançament i acabar amb els retards en els pagaments.

Al Govern de l'Estat demanem que s'incrementin els recursos, que el sistema de repartiment dels fons estatals per als CETs es faci en funció del número de treballadors de cada comunitat autònoma en lloc de fer-ho en base a criteris generalistes com fins ara. Cal incrementar els recursos per CET que es destinen a Catalunya ja que té el 23% de les persones amb discapacitat que treballen a CET del conjunt de l’estat, però només rep el 16% dels recursos (aquest 23% arriba al 27% si ho parlem en termes de persones amb especials dificultats). I que es reuneixi amb caràcter d’urgència la Conferència Sectorial espanyola de Treball, prevista per l’abril passat, que ha d’aprovar l’assignació de recursos per als CETs de les diferents comunitats autònomes per al 2019.


Manifest de l'AEES Dincat

Notícia El Segre - Concentració a Barcelona per salvar el sector social.

Veure totes les notícies
Concentració 21 Maig BCN - Passar la pilota Concentració 1 Concentració 2 Concentració 3