La Diputació de Lleida organitza una jornada sobre Contractació pública socialment responsable, per a debatre les bones pràctiques en l'administració local

03 / 06 / 2016 

La Diputació de Lleida va organitzar el passat 2 de juny, una jornada  sobre “Contractació pública socialment responsable” en la que es va presentar la “Guia pel foment d'una Contractació Inclusiva”, en l'ocupació de persones amb discapacitat amb especials dificultats, feta amb la col·laboració de  l'Associació Empresarial DINCAT, Federació ALLEM, AMMFEINA i Clúster Créixer.
Aquest document, explica entre d’altres, què és la contractació pública inclusiva, com retorna la inversió en beneficis econòmics i socials, la fonamentació jurídica, les fórmules pràctiques d’aplicació: models de plecs i ordenances tipus, exemples que ja s’han aplicat en l’àmbit de la contractació pública local i autonòmica.
La contractació pública de béns i serveis, per part de les administracions locals, pot ser una eina efectiva per a la millora de la cohesió social del municipi i del territori.
L’objectiu de la Jornada es donar a conèixer als responsables de la contractació pública local, personal de la Diputació de Lleida, consells comarcals i entitats adherides al pla de formació agrupat AFEDAP 2016 que siguin electes, secretaris, interventors i tècnics que participen en els processos de contractació de les administracions locals, les eines legals que permeten dur a terme una contractació pública socialment responsable que fomentin l'ocupació de persones amb discapacitat,  i  amb especials dificultats d'inserció laboral.
La Jornada es va iniciar a les 9.30 h amb la benvinguda  i missatge inaugural a càrrec del Sr. Jordi Latorre, vicepresident quart de la Diputació de Lleida i a continuació els parlaments de la Sra. Marta Mateu, presidenta d’AMMFEINA, el Sr. Carlos Sopeña, secretari de l’Associació Empresarial DINCAT,  i finalment per part del Sr. Antoni Mateus, president de la Federació ALLEM.
A continuació, Simeó Miquel, advocat, va parlar sobre el posicionament jurídic des del sector de la discapacitat. Seguidament Assumpta Fortuny, Coordinadora de la Federació ALLEM, i Víctor Bayarri, membre de la Iniciativa per a la contractació inclusiva, varen presentar la "Guia per a la contractació inclusiva".
Aureli Ruiz, Tinent d’alcalde de Serveis Centrals i Hisenda de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i Carles Anson, Coordinador de la Unitat de Responsabilitat social corporativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, varen valorar la perspectiva de la contractació pública socialment responsable des del punt de vista de l'administració  local, com Ajuntaments referents que són, sobre bones pràctiques en matèria de contractació administrativa socialment responsable, que han introduint clàusules socials per la compra de serveis i productes als centres especials de treball sense ànim de lucre, prioritzant així als seus municipis, l'ocupació de les persones amb discapacitat amb especials dificultats d'inserció laboral.
Víctor Bayarri, va moderar les preguntes que varen fer els assistents a la Jornada, els quals eren principalment, secretaris, interventors i tècnics que habitualment participen en els processos de contractació de les administracions locals
Al finalitzar la sessió, Assumpta Fortuny i Víctor Bayarri varen presentar les conclusions de la Jornada.  L'acte de cloenda va anar a càrrec de la Sra. Cristina Simó, de la Unitat de Compres de la Diputació de Lleida.
Més informació sobre la Guia

Veure totes les notícies
Taula Inauguració Jornada Contractació Pública Inclusiva - Diputació de Lleida Ponents de la Jornada Contractació Pública Inclusiva - Diputació de LLeida Ponència Simeó Miquel - Jornada Contractació Pública Inclusiva - Diputació de Lleida Ponència Assumpta Fortuny i Víctor Bayarri - Jornada Contractació Pública Inclusiva - Diputació de Lleida