Convocatòria reunió Directors Gerents de la Federació ALLEM - 29 de maig 2018

Data: Dimarts 29 de maig 2018
Horari: Primera part - de les 9:30 a les 11 h. Segona Part - de les 11 a les 14 h. Amb esmorzar.
Lloc: Cafeteria de LA LLOTJA, Avgda. de Tortosa, núm. 6, Lleida
Organitza: Federació ALLEM

Ordre del dia:

Primera part, temes federatius. De les 9:30 a les 11 hores.
*Subvencions dels Centres Especials de treball i Empresa de Trabajo Inclusivo (ETI) - posicionament dels CETs de Lleida - Enric Herrera / Teresa Benet.
*Acció concertada de servies socials - AEES DINCAT i La Confederació - comunicació i acció política - Assumpta Fortuny.
*Proposta de grup de treball en Salut Mental - Maite Trepat.
*Ajuntament de Lleida. Informacions sobre El Consell Municipal de Persones amb Discapacitat i La Comissió per a la *Contractació Responsable - Anna Campos / Assumpta Fortuny. 
*Breu: Proposta de formació en lideratge per a DG de les entitats i de serveis.  
*Breu: Subvenció per a projectes de noves tecnologies - Projecte IZARO ALLEM. 
*Breu: Responsabilitat penal de les organitzacions - "Compliance penal", interès i acord per iniciar un procés  d'identificació de proveïdor/s de referència. 
*Repàs del calendari, assemblees DINCAT AEES (7 de juny) i Federació DINCAT (28 de juny), i data de la propera  reunió (26 de juny).  

Segona part, acció comercial de proveïdors de confiança, col·laboradors del projecte de la Federació ALLEM i/o d'algunes entitats federades. De les 11 a les 14 hores. 
*Ramón Arnó - Advocat - Especialista en l'àmbit de la propietat intel·lectual, la protecció de dades i el "dret informàtic". Proposta de serveis per a la implementació de les novetats legislatives en matèria de protecció de dades de caràcter personal a les entitats sòcies de la Federació ALLEM. 
*Miquel Peropadre - PREVINTEGRAL - Proposta de serveis de prevenció en matèria de riscos laborals i altres  serveis  complementaris. S'ha enviat una enquesta a totes les entitats federades per conèixer la situació en la  que es  troben i les necessitats que tenen en matèria de prevenció de riscos. Basaran la seva oferta en les necessitats de les entitats i en l'experiència de col·laboració amb entitats sòcies.  
*Ramón Codina - RSconsultors - Proposta de serveis per a la contractació de l'energia elèctrica. Explicaran casos d'èxit de relació amb entitats sòcies i faran una proposta de col·laboració en obert, a concretar amb altres entitats interessades, si fos el cas.

Veure totes les activitats