Convocatòria Assemblea General Federació ALLEM - 6 d'abril 2017

Data: dijous  6 d'abril 2017
Horari: de 11.00  a 13.30 hores
Lloc: Cafeteria - Restaurant de La LLotja - Avinguda Tortosa, 2 - Lleida
Organitza: Federació ALLEM

CONVOCATÒRIA 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

Lleida, 22 de març 2017

Benvolguts representants de les entitats federades, us convoco a l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació ALLEM, que es celebrarà el proper dijous dia 6 d’abril 2017, a l’espai de la cafeteria i restaurant de La LLOTJA, Avinguda de Tortosa, número 2, de Lleida, de les 11:00 a les 13:30 hores (seguida d’un dinar), amb el següent   

Ordre del Dia:

1r.-Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General celebrada el 17 de març 2016.

2n.-Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2016.

3r.-Aprovació del balanç de situació i el compte de resultats de l’exercici 2016.

4t.-Presentació i aprovació del pla de treball de l’any 2017, a càrrec dels referents dels grups de treball.
      
5è.-Presentació i aprovació del pressupost de l’exercici 2017.

6è.-Aprovació de les quotes 2017 per les entitats federades. 

7è.-Aprovació de la baixa com a socis del CLÚSTER CRÉIXER. 

8è.-Torn obert de paraules.

Comptant amb la vostra assistència, rebeu una cordial salutació,
      
Antoni Mateus i Vallverdú
President de la Federació ALLEM

Veure totes les activitats