Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació ALLEM - 24 d'abril 2018

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació ALLEM

Data: Dimarts 9 d'abril. 
Horari: De les 10 a les 11:30 hores. Amb esmorzar.
Lloc: Complex CASA NOSTRA, Fundació ASPROS, Av. de Catalunya, 35, Sudanell
Organitza: Federació ALLEM
Data celebració: Dimarts 24 d'abril

 Ordre del Dia:

 1r.- Aprovació de l’acta de l’Assemblea General celebrada el 6 d’abril de 2017. 
2n.- Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2017.
 3r.- Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2017. 
4t.- Presentació i aprovació del pla de treball de l’any 2018. 
5è.- Presentació i aprovació del pressupost de l’exercici 2018. 
6è.- Aprovació de les quotes 2018 per les entitats federades. 
7è.- Torn obert de paraules. 

Seguidament es farà una visita als serveis de CASA NOSTRA, de les 11:30 a les 12:30 hores.
I a continuació, de les 12:30 hores a les 14 hores, hi haurà una reunió amb els representants de la Junta de l'AEES DINCAT.

La trobada anirà seguida d'un dinar, de les 14 a les 16 hores.  
L'esmorzar i el dinar seran oferts per FemCàtering - CET de la Fundació ASPROS.

Veure totes les activitats