La Federació ALLEM organitza un acte de presentació de la LADD, Associació de defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament

Data: 3 de novembre  2016
Horari: de 12 a 13.30 h.
Lloc: Col3legi d'Advocats de Lleida, Plaça Sant Joan, números 6 - 8, 1r, Lleida.
Organitza: Federació Allem

PROGRAMA

12 - 12.30h. - Presentació de la LADD a càrrec de la Sra. Maite Ruiz, Presidenta.

12.30 - 12.45h. - Presentació del cas de defensa del dret d'accés al treball en igualtat de condicions, a càrrec del Sr. Simeó Miquel, advocat col·laborador.

12.45 - 13.00h. - Concertació - Presentació dels casos de defensa del dret d'accés als serveis concertats d'habitatge, sense discriminació econòmica, per aplicació del sistema de copagament, a càrrec de la Sra. Isabel Pahisa, advocada col·laboradora.

13.00 - 13.25h. - Debat obert, amb els assistents, sobre l'estat de respecte i defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, moderat per la Sra. Dolors Saballs, sòcia fundadora.

13.25 - 13.30h. - Cloenda, a càrrec de la Sra. Maite Ruiz, Presidenta.

L'ACTE és OBERT i CONVIDEM especialment a persones amb discapacitat i famílies, membres dels òrgans de govern  de les entitats (Junta, Patronat, CR), directors gerents i membres dels Espais de Reflexió Ètica; també per a responsables d'equip, treballadors i treballadores socials i referents tutelars interessats. Veure totes les activitats