La Federació ALLEM assisteix al Plenari del Consell de Benestar i Acció Social de Lleida

13 / 01 / 2017 

La coordinadora de la Federació ALLEM, Assumpta Fortuny, ha assistit al Plenari  del Consell de Benestar i Acció Social al Saló de Sessions de la Paeria, presidit pel paer en cap, Àngel Ros, i acompanyat pel tinent d’alcalde Xavier Rodamilans.
La sessió ha reunit més de 83 representants d’entitats membres. Aquest ens participatiu està integrat per diversos col·lectius com fundacions, col·legis professionals, entitats del tercer sector i sindicats.
El Plenari té cinc línies de treball a seguir: justícia social, cohesió social, solidaritat, igualtat d’oportunitats i xarxa de serveis. A la reunió s’ha exposat el pla de treball per aquest període, amb les comissions que es formaran i la metodologia i el funcionament a seguir.
El Consell de Benestar i Acció Social de Lleida és un òrgan col·legiat de participació comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials a la ciutat de Lleida, amb l’objectiu d’analitzar, deliberar i emetre informes sobre la situació de l’acció social de la ciutat, fer un seguiment anual i l’avaluació de l’actuació i la realitat de la ciutat, fer propostes i recomanacions, fer processos de debat ciutadà, promoure i potenciar la coordinació i donar visibilitat i reconeixement de l’acció social, entre altres objectius.
Per tal de facilitar la seva operativitat, funciona amb els següents òrgans col·legiats: Plenari, Comissió Permanent i Grups de treball sectorials (temporals i permanents).
Són membres de ple dret del Consell d’Acció Social:
Càrrecs electes i altres càrrecs municipals.
Representants d’altres administracions i institucions.
Representants dels interessos empresarials i sindicals.
Representants i persones de la societat civil.
Representants dels grups de treball sectorials.
Les comissions es reuniran tres cops entre els mesos de març i maig. Es preveu que a finals del 2017 es presenti al Plenari del Consell de Benestar i Acció Social el resultat de les diferents comissions temporals del Consell.
Els objectius del Consell són fer el seguiment i l’avaluació de l’actuació municipal i la realitat de la ciutat en les diferents dimensions que abasta l’àmbit del consell, establint els indicadors socials necessaris; Formular i traslladar al govern municipal propostes i recomanacions per a millorar l’acció social a la ciutat; Promoure i potenciar la coordinació entre les institucions i organitzacions que actuen en aquest camp, o donar visibilitat i reconeixement a l’acció social.
La Federació ALLEM és membre de ple dret  del Consell des de la seva constitució el 29 d’abril del 2013. També forma part del grup de treball  permanent del Consell Municipal de les Persones amb Discapacitats.

Veure totes les notícies
Plenari Consell de Benestar i Acció Social de Lleida Grup de Treball de la Comissió Permanent