Les Federacions i Entitats de l’àmbit de la Discapacitat de Lleida organitzen unitàriament, l’acte de celebració del Dia Internacional de les persones amb discapacitat

02 / 12 / 2016 

Aquest any 2016, commemorem els 10 anys de la Convenció Internacional de Drets Humans de les Persones amb Discapacitat, i amb motiu d’aquest aniversari centrem les nostres reivindicacions en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. 

El lema del Manifest és “JUNTS defensem els nostres DRETS” i demanem que siguin efectius per les persones amb discapacitat els DRETS a l’educació, al treball, a l’habitatge, a la salut, a la participació en la vida pública, a l’accés a la justícia, a la sexualitat... amb els suports que siguin necessers per cada persona, amb respecte a la igualtat d’oportunitats, per fer possible l’accés efectiu a aquests DRETS.

El divendres dia 2 de desembre 2016, a les 12.00 hores, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Lleida, set persones amb discapacitat, de la Federació ALLEM  i de la resta de federacions i entitats participants, han llegit un MANIFEST reivindicatiu.
En representació de Down Lleida, Ariadna Noya.
En representació de la Federació ALLEM, Desiré Bresnes.
En representació de FEPCCAT, Enric Agustí. 
En representació de FESALUT, Jordi Moncusí.
En representació de l’ONCE, Belén Medina. 
En representació de Salut Mental Catalunya – Terres de Lleida, Antoni Pineiro.
I en representació de la Federació ECOM - Lleida, Montse Bertran.

DOWN Lleida – EDUCACIÓ
Llegeix: Ariadna Noya
Demanem un model educatiu igual per a tothom, que els nens i nenes amb discapacitat puguin  anar a l’escola, perquè podem aprendre moltes coses encara que ens costi una mica més, perquè els professors puguin veure que tots tenim capacitats, perquè també podem ajudar i compartir amb altres nens i nenes, fer amics i amigues, perquè no ens agrada que a l’escola se’n riguin dels nens i nenes amb discapacitat i perquè volem que puguin participar de les excursions, sortides, celebracions i actes que es fan a l’escola.

ONCE – ACCESSIBILITAT 
Llegeix: Belén Medina
L'accessibilitat és un factor clau per a la inclusió social. Vivim en una societat dinàmica, complexa, tecnificada i que, aparentment, ofereix noves i majors oportunitats de desenvolupament personal. Tanmateix, les barreres continuen existint. 
Volem una ciutat més accessible en qualsevol de les àrees d’activitat de les persones com a ciutadans. La continuació de l'eliminació de les barreres arquitectòniques a la via pública i als establiments. La millora de l'accés a la informació, adaptacions de les noves tecnologies, i transcripció als diferents codis de comunicació.
Reivindiquem l’accés de totes les persones a les activitats ciutadanes d’oci i lleure, utilitzant el mitjans adaptats per a la participació de tothom. Per continuar construint una societat del benestar cohesionada i inclusiva.

FESalut – SALUT  
Llegeix: Jordi Moncusí
Tenim dret a una vida saludable, des de la infantesa i l’adolescència, fins a la maduresa i la vellesa. Demanem accedir als serveis de salut en igualtat de condicions que qualsevol persona. Necessitem metges que ens tractin com a les altres persones, que ens transmetin seguretat i que utilitzin un vocabulari entenedor i proper. 
I, en concret, demanem, també, que es puguin revisar els barems per valorar i concedir les discapacitats, facilitant les revisions i agilitzant els tràmits. 

Federació ALLEM – HABITATGE
Llegeix: Desiré Bresnes
Necessitem un habitatge quan iniciem la nostra vida adulta, quan els nostres pares o familiars es fan grans, quan ens falten, i quan nosaltres mateixos també ens fem grans i ens cal més ajuda. Però, des l’any 2011, no hi ha places noves concertades per residències o llars, degut a les retallades. Reclamem que aquesta situació s’acabi i que hi hagi places noves per a les persones que les necessiten, en una residència, una llar, o un pis amb suport. 
I, d’acord amb la Convenció Internacional de drets de les persones amb discapacitat, volem viure una vida autònoma, integrada a la nostra comunitat, amb els suports professionals que cadascú necessiti. 

SALUT MENTAL CATALUNYA, Terres de Lleida – TREBALL
Llegeix: Antoni Piñeiro
Reivindiquem el dret al treball de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions. Demanem la implicació dels poders públics i del sector empresarial en l'adaptació d'aquests llocs de treball. Cal garantir el dret fonamental de la igualtat d'oportunitats en la incorporació, la permanència i la promoció en el treball.
L’any 2011 es varen acabar els ajuts per accedir a un lloc de treball en un Centre Especial de Treball i des d’aleshores s’ha anat reduint el finançament públic per a la intermediació laboral. Demanem que això canviï, defensem la necessitat de millorar les polítiques actives d’ocupació, tant en empresa ordinària com en el mercat protegit, creiem que la inserció laboral és una peça clau per a la plena integració de tots nosaltres. No podem permetre una taxa d’atur del nostre col·lectiu del 74%.

FEPCCAT – CIUTADANIA 
Llegeix: Enric Agustí
Desitgem ser ciutadans de ple dret amb una participació activa i real dins la societat. Les persones amb discapacitat exigim un tracte de igual a igual, necessitem esser reconegudes com a tals i tenim el dret de decidir i escollir qui volem que ens governi, participant d’espais heterogenis, des d’una festa de barri fins a la política real.
Volem ser independents i dia rere dia treballem per aconseguir-ho.  Volem sortir al carrer i participar de tot allò que es presenti, i per fer possible això necessitem el recolzament de la societat i la participació activa de tots els ciutadans i ciutadanes. 
Per aquest motiu demanem que des del govern s'impulsin més polítiques d'igualtat i inclusió. Que la societat tingui una actitud participativa vers la normalització de la discapacitat. I demanem també a les associacions vinculades amb la discapacitat, que segueixin treballant per aconseguir l' empoderament del col·lectiu.  Col·laborem junts per fer una societat inclusiva.

ECOM Lleida - CLOENDA 
Tanca la lectura:  Montse Bertran
Som ciutadans de ple dret, tenim molt a dir per construir junts una societat més justa. 
Podem col·laborar, sent responsables de les nostres obligacions, treballant junts perquè es respectin els drets de totes les persones, com a éssers humans. 
Que els motius econòmics no justifiquin més vulneracions de drets fonamentals de ningú. 
Que els nostres drets no siguin només reconeguts, sinó que siguin respectats, en les accions de cada dia, al llarg de la vida, quan anem a l’escola, al metge o a buscar feina, quan fem esport o sortim de festa, o quan som en una residència. 
Que la Convenció Internacional de Drets Humans de les persones amb discapacitat no sigui només un reconeixement, sinó que es porti a la pràctica, amb voluntat política, normativa que es compleixi, i distribució justa dels recursos públics, prioritzant el finançament dels suports per les persones que encara avui patim vulneracions dels nostres drets. 

Per dignitat humana JUNTS DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS.  

A la lectura del Manifest hi han assistit més de 70 persones.

Com a membres del Consell Participatiu de la Fundació Orfeó Lleidatà, les Federacions i entitats també organitzen un concert a càrrec dels grups SPRING RIOT i MÖNDO LOCO, a les 18 hores, a l’Espai Orfeó, Carrer Sant Martí, 60 – 62, Lleida.

És un concert gratuït i obert al públic.
Veure totes les notícies
Acte Dia I PDI Acte dia I PDI 2 Concert Tarda dia I PDI Actuació Grup Dia IPDI Cartell Dia PDI