La Federació ALLEM organitza la II Jornada de l’Espai de Reflexió Ètica

21 / 11 / 2016 

El tema de la Jornada "La Tutela, la Curatela i l’Assistent, a la llum de la Convenció Internacional de Drets Humans de les Persones amb Discapacitat", és d’actualitat perquè aquest any 2016 es commemora el desè aniversari de la Convenció Internacional de Drets Humans de les persones amb discapacitat (CDPD).

L’Estat Espanyol va ratificar la Convenció l’any 2007, però les pròpies persones amb discapacitat, les seves famílies i els professionals de suport, considerem que a casa nostra, encara avui, no es respecten adequadament els drets de les persones amb discapacitat. Hi ha molta feina per fer. 

En concret, un dels temes més controvertits, és el del procediment de modificació de la capacitat i el nomenament de tutor o curador, com a mesures de protecció de les persones amb discapacitat.  

Una part important de la doctrina, en defensa dels drets de les persones amb discapacitat, considera que aquestes figures són contràries a la CDPD i, en aquest sentit, reclamen la reforma del Codi Civil espanyol i català, així com, la modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil, per adequar-los a la Convenció. 

La figura de l’assistent, del Codi Civil de Catalunya, s’adequaria millor a les necessitats actuals de les persones amb discapacitat, quan demanen els suports professionals i personals adequats a les seves necessitats. 

A la Jornada hi han participat 60 persones, comptant entre elles amb familiars de persones amb discapacitat, professionals de les fundacions tutelars i professionals de les entitats prestadores de serveis. 

Tots ells, amb les seves aportacions als debats i Tallers, han contribuït a identificar accions de canvi o de millora, aplicables a les comarques de Lleida, per treballar coordinadament amb els diferents agents implicats, tant de l’àmbit legal com de l’àmbit dels serveis socials. 

Les accions proposades tenen per finalitat oferir els suports adequats i actuar d’acord amb la personalitat, la voluntat i els desitjos de cada persona amb discapacitat, quan siguin persones “tutelades” o es trobin en un procés de “modificació de la capacitat”.

Les accions prioritàries s’inclouran al pla de treball de la Federació ALLEM per l’any 2017 i següents i se’n farà el seguiment des de l’Espai de Reflexió Ètica de la Federació. 

Desenvolupament de la Jornada

La II Jornada de l’Espai de Reflexió Ètica va començar amb la benvinguda del President de la Federació ALLEM, Antoni Mateus als assistents: “A casa nostra, i arreu del món, les persones amb discapacitat pateixen situacions on no es respecten els seus drets fonamentals, degut a la seva vulnerabilitat i, també, per motius econòmics i socials. Per això, la ONU va considerar necessària una Convenció Internacional de Drets Humans, específica per a les persones amb discapacitat, que aquest any compleix deu anys. 
I és per això que avui som aquí, enfocant la mirada, per veure bé què podem fer a les nostres organitzacions per respectar la Convenció en el treball que fem amb les persones amb discapacitat i les seves famílies, a les comarques de Lleida” .

El Dr. Josep Ramos , President de l’ERE d’ALLEM, va presentar el contingut i desenvolupament de la Jornada, en relació al lema “La Tutela, la Curatela i l’Assistent, a la llum de la Convenció Internacional de Drets Humans de les Persones amb Discapacitat”.

La Sra. Elena Ventosa, Fiscal de la Fiscalia de l’Audiència Provincial de Lleida, va presentar el Marc Legal, i el Sr. Albert Rodríguez, Advocat i adjunt a gerència de SOM – fundació catalana tutelar Aspanias, el Marc Assistencial.

Seguidament el Dr. Josep Ramos, President de l’ERE d’ALLEM, va exposar la Metodologia de Treball.

Un cop presentades les ponències , es varen organitzar  quatre tallers de treball, espais de debat per a l’aportació de propostes de canvi o de millora aplicables a les comarques de Lleida. 

TALLER 1 - En l’àmbit de la formació. Debat facilitat per la Sra. Sònia Olivares. Diplomada en Treball Social. Referent Tutelar de la Fundació Tutelar Terres de Lleida, i la Sra. Yezirah Vàzquez. Diplomada en Treball social. Associació ALBA. 

TALLER 2 - En la relació entre les fundacions tutelars i les entitats prestadores de serveis. Debat facilitat per la Sra. Antonia Segura. Pedagoga. Directora d’Inclusió Social i Comunitària de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, i la Sra. Isabel Pina. Psicòloga. Associació L’ESTEL. 

TALLER 3 - En la col·laboració entre les administracions públiques, les Fundacions Tutelars, i les altres entitats prestadores de serveis de suport. Debat facilitat per la Sra. Marta Feixa. Diplomada en Magisteri i en Treball Social. Cap de Servei de Programes Sectorials de la Regidoria de Polítiques per als Drets de les persones de l’Ajuntament de Lleida, i la Sra. Ximena Ortega. Psiquiatra i psicoterapeuta de l’àrea de salut mental de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. 

TALLER 4 - En el procés de nomenament de tutor, curador o assistent, i en l’ús d’altres figures legals relacionades. Debat facilitat per la Sra. Ester Vila. Advocada. Directora de la Fundació Tutelar ALOSA, i la Sra. Esther Llanas. Psicopedagoga i Educadora social. Referent Tutelar de SOM - fundació catalana tutelar Aspanias.  

Finalitzats els Tallers, es varen presentar les propostes i accions recollides i les prioritzades, a càrrec de les facilitadores de cada Taller. El debat  final el va moderar el Dr. Josep Ramos.

Finalment, el Sr. Antoni Mateus va fer la cloenda de la Jornada.
Veure totes les notícies
Benvinguda ERE Ponents 1 ERE Taller 1 ERE Taller 2 ERE Taller 3 ERE Taller 4 ERE Tallers i debat