I Jornada de presentació del TFC amb metodologia ApS

Data: 12 de juliol 2017
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Organitza: Universitat de Lleida
Col·laboradors: Federació ALLEM, Associació Antisida de Lleida i Associació Dret a Morir dignament

PROGRAMA

18.00 h. Inauguració de la Jornada

Mgfc. Sr. Roberto Fernandez, rector de la Universitat de Lleida.

18.20 h. Presentació dels TFG-ApS FDET
Presentació del projecte TFG-ApS a càrrec de la Sra. Núria Camps, vicedegana de relacions institucionals i ocupabilitat de la FDET.
Intervenció del Sr. Xavier Pelegrí, i director de l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC).

Exposició dels TFG-ApS:

Sra. Laura Bernal (Grau en Dret): “Revisió de les figures de modificació de la capacitat de la persona a la llum de la Convenció internacional de Drets humans de les persones amb discapacitat“.

Sra. Manru Chen (Grau en ADE): “Anàlisi de la comptabilitat de costos dels serveis de Suport a la Llar i de Teràpia Ocupacional. Cas aplicat a la Federació Allem“.

Sra. Andrea Souto (Grau en Dret): “Incidencia del VIH/SIDA en la contratación de los seguros de personas”.

Sra. Anna Cazorla: (Grau en Dret): “Pautes per a la futura despenalització i regulació de l'eutanàsia”.

Sr. Josep María Giménez (Grau en Dret): “Anàlisis del règim jurídic de les clàusules socials en la contractació pública“.

Intervenció de les entitats col·laboradores: Federació ALLEM, Associació Antisida de Lleida i Associació Dret a Morir dignament (DMD) de Lleida.

20:00:  Cloenda  a càrrec de la Sra. M. José Puyalto, degana de la FDET.Veure totes les activitats