La Federació ALLEM presenta l'estudi sobre la revisió del model dels serveis de suport per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament

24 / 04 / 2017 

El passat divendres 21 d’abril es va presentar l'estudi sobre la revisió del model dels serveis de suport per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, realitzat per la Càtedra Innovació Social UDL per encàrrec de la Federació ALLEM.
La presentació dels continguts ha estat a càrrec del Director de la Càtedra d’Innovació Social, Sr. Carles Alsinet Mora i dels professionals de la  Federació ALLEM que integren el grup promotor d’aquest estudi.
L’estudi vol contribuir a l’evolució necessària dels serveis de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, i proposar noves línies d’actuació i d’atenció per a millorar la seva qualitat de vida.

L'estudi identifica les necessitats de canvi del model actual de serveis de suport per a les persones amb discapacitat intel·lectual, d'acord amb el que viuen aquestes persones, les seves famílies i els professionals del territori, de manera contrastada, i amb l'aval de la Universitat de Lleida.

Els objectius plantejats en aquesta recerca es poden resumir amb 3 propostes:

*Valorar quin ha estat el perfil de les persones amb discapacitat en els darrers deu anys.
*Conèixer la situació actual del model d’atenció a les persones amb discapacitat.
*Proposar un model d’atenció/acció psicosocial a les persones amb discapacitat.

L'estudi ha recollit dades durant els darrers 3 anys i ha analitzat l'evolució dels perfils de persones amb discapacitat que arriben als serveis de les entitats. Amb els resultats obtinguts es proposen noves línies d'actuació i d'atenció per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Les 11 línies de futur  que l’estudi proposa són:

1.-La persona amb DID és el centre de l'acció: Organització interna més flexible. Capacitat d'escollir i   decidir.

2.-Acció biopsicosocial: Teníem un model assistencial. Tenim un model d'atenció. Volem un model d'acció.

3.-Cuidar vides vs acompanyar persones: Millora de l'esperança de vida. Atenció integral. Espiritualitat i dol.

 4.-Ocupabilitat, ocupació i treball: Renda mínima de Ciutadania. Nou plantejament del model d'ocupació.

5.- Figura de referent de la persones amb DID: Acompanyar. Afavorir. Facilitar.

6.-Acompanyament lateral: Professionals que respectin i facilitin els temps i els ritmes evolutius.

7.-Procés educatiu en base a les 4 "c" de l'afecte i l'autoritat: Coherent - Consistent - Continuat -  Considerat.

8.-Model flexible i personalitzat : Els espais. Les activitats. L'entorn.

9.-Direcció per valors: Lideratge estratègic.

10.-Model econòmic basat en els suports que necessiten les persones: Criteris econòmics que afavoreixen el benestar de les persones amb DID. Suports temporals i flexibles.

11,-Relació amb l'administració: Professional i tècnica. Administrativa. Econòmica. Amb les persones.

Programa de la presentació de l’estudi:

“Revisió del model dels serveis de suport per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID)”
Realitzat per la Càtedra d’Innovació Social de la UdL per encàrrec de la Federació ALLEM
9:30 h.- Acollida
10:00 h.- Benvinguda - Inauguració
Inauguració de l’acte a càrrec de la Vicerectora de la Udl, Sra. Neus Vila, el Director dels S.t. de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, Sr. Joan Santacana i el President de la Federació ALLEM, Antoni Mateus.

10.30 h.- Presentació dels objectius de l’Estudi: Assumpta Fortuny i Capafons, coordinadora de la Federació ALLEM
10:45 h.- Metodologia emprada i resultats quantitatius i qualitatius obtinguts: Carles Alsinet i Mora, director de la Càtedra d’Innovació Social
11:15 h.- Pausa cafè: Ofert per centres especials de treball de la Federació ALLEM
11:45 h.- Conclusions de l’Estudi i línies d’acció resultants
La persona amb DID, el centre
Rosa Morera i Timoneda, gerent de l'àrea social de l’Associació ACÚDAM,
i Maria José Utrero i Jou, directora del servei de teràpia ocupacional Casa Nostra de la Fundació ASPROS
Els professionals, al costat
Albert Esteban i Vives, psicòleg dels serveis d’atenció diürna de l’Associació ALBA
Les organitzacions, de persones i per a les persones
Xavier Amat i Garcia, psicòleg del centre especial de treball de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí
L’Administració Pública, garant de Drets
Joan Escolar i Pujolar, director tècnic de la Fundació ASPROS
13:15 h.- Cloenda

A càrrec del Sr. Carles Alsinet, Degà de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, el Sr. Antoni Mateus, President de la Federació ALLEM, la Sra. Rosa Maria Perelló, Vicepresidenta Primera de la Diputació de Lleida, Sr. Àngel Ros, Alcalde de Lleida i l'Hble. Sra. Dolors Bassa, Consellera de Treball, Serveis Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar l'estudi al Pdf adjunt.Veure totes les notícies
Inauguració presentació estudi UDL Referents F. Allem Cloenda presentació estudi UDL