Projecte de Recerca sobre les necessitats de millora dels serveis de suport per a les persones amb discapacitat

28 / 05 / 2015 

El 30 d’octubre de 2014 la Federació ALLEM va signar amb la Càtedra d'Innovació social de la Universitat de Lleida un contracte per dur a terme un projecte de recerca sobre les necessitats de millora dels serveis de suport per a persones amb discapacitat, el que nosaltres anomenem “una revisió del model”.

L’objecte de l’estudi és recollir informació sobre la situació psicosocial i de salut de les persones amb discapacitat intel·lectual. Es pretén descriure i analitzar les necessitats personals i socials d’una mostra representativa de les persones amb discapacitat de la Província de Lleida. El benefici de l’estudi és profunditzar en el model actual d’atenció psicosocial a les persones amb discapacitat per posteriorment realitzar propostes de millora per avançar cap a un nou model d’acció social, en benefici de les persones.

Participen en el projecte les disset entitats sòcies de la Federació ALLEM. Durant els mesos de juny, juliol i setembre 2015 es durà a terme la recollida de dades a analitzar, partint d’una mostra d’usuaris dels serveis d’habitatge i d’atenció diürna, de les disset entitats federades, així com, treballadors amb discapacitat dels onze centres especials de treball d’ALLEM. 

El 3 d’octubre tindran lloc les XVII JORNADES TÈCNIQUES de la Federació ALLEM, que aquest any 2015 estaran dedicades a l’objecte de l’estudi citat, i ens serviran per reflexionar, amb experts externs de referència, sobre les mancances i les possibilitats de millora dels actuals serveis de suport per les persones amb discapacitat.

Volem que sigui un espai de debat del sector, per tractar sobre quin suport ens demanen les persones amb discapacitat, quins suports són necessaris per garantir la igualtat d’oportunitats i una qualitat de vida digna, i quins són els serveis de suport que donem avui les entitats i els professionals prestadors de serveis. 

Veure totes les notícies
Projecte Recerca UDL