Reunió de Febrer del grup de treball de Directors - Gerents de la Federació ALLEM

Data: 8 febrer de 2018
Horari: de 12 a 14 h.
Lloc:  Hospital Sant Joan de Déu - Lleida
Organitza: Federació ALLEM

ORDRE DEL DIA:

1.- Presentació i aprovació dels resultats de la sessió de treball del dia 24 de gener 2018, a càrrec de BrainStore Lleida.

2.- Aprovació del funcionament del grup de directors, tipologia de les sessions de treball i calendari.

3.- Presentació dels grups de treball actius de la Federació ALLEM, responsables, experts externs, membres de les entitats federades i objectius de treball 2018.

4.- Presentació dels resultats de la recollida de dades sobre la demanda de places noves per serveis concertats 2018.

5.- Presentació de la posició dels Centres Especials de Treball de la Federació ALLEM davant les subvencions i altre del 2017 i les convocatòries del 2018.

6.- Torn obert de paraules.

Veure totes les activitats