Reunió de Gener del grup de treball de Directors - Gerents de la Federació ALLEM

Data: 12 gener de  2018
Horari: de 12 a 14 h.
Lloc: Auditori del Centre d'Iniciatives Empresarials del Parc de Gardeny
Organitza: Federació ALLEM

ORDRE DEL DIA:

12:00 - 12:30 h. Ronda oberta d'intervencions sobre el tancament del 2017: Valoració de la situació de les persones amb DID, del sector, d'ALLEM i de la nostra entitat.

12:30 - 13:30. Ronda oberta d'intervencions, sobre document adjunt.

  • Revisió l'assoliment dels objectius previstos per als eixos estratègics 2017 
  • Incidència en el model de contractació pública dels serveis socials, (nova llei catalana). 
  • Evolució dels serveis socials i millora del seu finançament. 
  • Creació de places noves i flexibilització dels serveis. 
  • CETs – eliminació dels topalls i millora del finançament. 
  • CETs – increment de la contractació pública. 
  • Creació del servei de RESPIR amb Diputació de Lleida.
  • Proposta dels objectius a assolir per als eixos estratègics 2018.
  • Presentació dels plans de treball concrets de Recerca i de l'ERE (Jornades ERE 2018). 

13:30 - 14:00 hores. Planificació del funcionament del grup - calendari de reunions.

  • Funció dels directors respecte a l'assoliment dels objectius en els eixos estratègics i el treball dels demés grups.
Veure totes les activitats