Compareixença d'una representació de Dincat davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies i entrevista amb el President Puigdemont

13 / 04 / 2016 

El passat dia 13 d’abril, una delegació de Dincat Plena Inclusió Catalunya, entre els quals hi havia el President de la Federació Allem, Antoni Mateus i la coordinadora Assumpta Fortuny, varen comparèixer al Parlament de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, per exposar les principals problemàtiques de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

Després que la Presidenta de la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, Magda Casamitjana, donés la benvinguda i ordenés el debat, varen comparèixer la Presidenta de DINCAT, la Sra. Rosa Cadenas i seguidament el Sr. Xavi Orno, de l’Observatori de Drets.

En síntesi, varen demanar els següents set punts:
1) Finalització de la regulació normativa del model de suports a la infància, basat en l'escola inclusiva amb diferents nivells de serveis de suport prestats des de les escoles especials, (com a ALLEM també defensem una adequació i millor dotació de recursos per les escoles especials, tenint en compte la tipologia de necessitats dels nens que hi són escolaritzats i que no poden anar a l'escola ordinària).

2) Atenció diürna: Millora del finançament i flexibilitat dels serveis per ajustar-los a les necessitats de les persones. Creació de places noves,(no només per joves provenint d'escola especial sinó per tota persona amb DID que ho necessiti).

3) Habitatge: Flexibilitat dels serveis per ajustar-los a les necessitats de les persones. Creació de places noves sense limitació d'alta per baixa i amb possibilitat de revisió dels nivells de suport. Supressió / reforma del copagament.

4) Inserció laboral: Compliment de la normativa actual per a la inserció  (2%, RSC i mesures alternatives), afavorir el compliment mitjançant la contractació pública i la inspecció de treball. 

5) CET - Defensa de les especials dificultats per a la inserció a l'empresa ordinària. Necessitat de creació de llocs de treball, per especials dificultats, amb finançament per inversió, USAPs i SMI adequats a la capacitat productiva i les necessitats de suport de les persones amb especials dificultats. No es demana solament la desaparició dels topalls del 2011, (fet que per si sol facilitaria també la contractació d'altres tipologies de discapacitat), sinó que també es demanen unes places específiques per especials dificultats amb finançament superior. 

6) FAMÍLIES: Creació de places noves i flexibilització dels serveis. Supressió / revisió del copagament. Revisió de la normativa reguladora i supressió de les sancions (quan n'hi ha) per al tractament fiscal de la pensió per fill a càrrec, en el sistema de copagament, i del còmput a l'impost de la renda de les persones físiques de la prestació pel suport a la llar (PSALL). Millora de les situacions d'incompliment de la Llei de la dependència, per motius de procediment administratiu i pressupostaris.

7) Demanem una taula específica de la discapacitat intel·lectual, per a la interlocució tècnica amb l'administració, per treballar en la revisió de la cartera de serveis a la discapacitat, (revisió del model, per ajustar-lo a les necessitats de suport de les persones avui, des del naixement i fins a la vellesa). 

Referent al Copagament, varen donar resposta concreta sobre la derogació i reforma de l’Ordre de copagament, no hi ha acord en la seva supressió total, no desapareixerà el copagament, però, sí que es revisarà l’Ordre per suprimir el còmput del patrimoni i ampliació dels diners de lliure disposició, tot i que no se sap quan s'aconseguirà i amb quina data tindrà efecte. (La Comissió d'Afers Socials va votar que es derogués l’Ordre de copagament, per acord de tots els partits, excepte el partit del govern).

La resta d’assumptes pendents varen quedar subjecte a un treball posterior, que s’haurà d'impulsar des de DINCAT, presentant demandes concretes, tema per tema.

La revisió del model de serveis de suport es reconeix com a necessària per a tots els grups, però no existeix el procediment per treballar-ho, (taula específica de discapacitat intel·lectual o altre).  
Antoni Mateus, en nom de la Federació ALLEM, va saludar als diputats de Lleida, i els va agrair personalment el seu suport, insistint amb els temes plantejats i explicant l'Estudi que estem fent amb la UdL com una aportació de Lleida per a la revisió del model de serveis de suport.

La Federació ALLEM és va reunir amb els Diputats per Lleida, Josep Maria Forné, Violant Cervera, David Rodríguez (Alcalde de Solsona) - Junts pel Sí, Marisa Xandri - PP i Oscar Ordeig – PSC: i els diputats Montse Vilella (Junts pel Sí - Ajuntament de Reus), Raul Moreno (PSC - Barcelona), Marta Ribas (Catalunya Sí que es pot - Barcelona). 

Escoltar la compareixença a través del Canal Parlament.

Reunió amb el president Puigdemont

Després de la compareixença al Parlament de Catalunya, Dincat Federació va mantenir una reunió de més d'1 hora amb el president Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat. La delegació estava composta per Rosa Cadenas, presidenta; Ferran Felius i Maise Balcells, vicepresidents de la Federació; Salvi Amagat, delegat a Girona; Xavi Orno de l'Observatori de Drets i Pol Moragas, gerent de Dincat.

A la trobada es van tractar les mateixes problemàtiques expressades hores abans a la cambra catalana i es van afegir altres peticions com la millora de l'accessibilitat cognitiva.

La reunió amb el president Puigdemont va ser cordial i el cap del Govern va escoltar les nostres peticions, es va mostrar disposat a estudiar com avançar en determinades qüestions claus com el copagament, l'accés als serveis i els recursos laborals per, a la vegada, va alertar sobre les dificultats econòmiques de la Generalitat a causa de les tensions polítiques entre l'executiu central i el català.

Veure totes les notícies
Compareixença Parlament de Catalunya - Rosa Cadenas Dincat Vista de la mesa durant la compareixença Dincat - Parlament de Catalunya Reunió membres de Dincat i la Federació Allem - Compareixença Parlament de Catalunya Membres Delegació Dincat i Federació Allem a la mesa del Parlament de Catalunya Delegació Dincat i Federació Allem a les escales del Parlament de Catalunya Delegació de Dincat amb el President Puigdemont i la Consellera Bassa Reunió amb el President Carles Puigdemont i la Consellera Dolors Bassa