Convocatòria de l'Assemblea Gral. Extraordinària de la Federació ALLEM, elecció de la nova Junta General, i visita de representantes de DINCAT Plena Inclusió Catalunya

Data: 23 d'octubre 2018
Horari:  12 a 13.30h
Lloc: Cafeteria de LA LLOTJA, Avgda. de Tortosa, núm. 6, Lleida
Organitza: Federació ALLEM

Ordre del Dia:
PUNT ÚNIC.-  Elecció dels membres de la Junta General de la Federació ALLEM

La Junta Directiva actual de la Federació ALLEM és la següent:
 • Presidència: TALMA - Antoni Mateus i Vallverdú
 • Vicepresidència: L’OLIVERA - Carles de Ahumada Batlle
 • Secretaria: IMO SS - Josep Maria Revés Moliné
 • Tresoreria: ACUDAM - Josep Pijoan Roca
 • Vocalies: ASPROS - Joan Escolar Pujolar
Fou nomenada per l'Assemblea General de la Federació el passat 17 de març de 2018.

Es presenta  la candidatura següent, a proposta del President Antoni Mateus:
 • Presidència: ASPAMIS - Joan Ramon Saura Aranda
 • Vicepresidència: L’OLIVERA - Carles de Ahumada Batlle
 • Secretaria: IMO SS - Josep Maria Revés Moliné
 • Tresoreria: ASPROS - Anna Campos Valverde
 • Vocalies: TALMA - Antoni Mateus i Vallverdú
 • ALBA - Maite Trepat Burgués
 • ILERSIS - Teresa Benet Balagueró
 • SJDD TTLL - Antonia Segura Baeza
La Federació ALLEM convoca a totes les entitats federades a l'Assemblea General Extraordinària  per a  l'elecció de la nova Junta General. Prèviament de 12 a 13h., es farà una reunió amb els representants de  DINCAT Plena Inclusió Catalunya.

Veure totes les activitats