Convocatòria reunió Directors Gerents de la Federació ALLEM - 25 de setembre 2018

Data: dimarts 25 de setembre 2018
Horari: de 9:30 a les 11.30 h
Lloc: Cafeteria de LA LLOTJA, Avgda. de Tortosa, núm. 6, Lleida
Organitza: Federació ALLEM

Ordre del Dia:

1. Participació a la Junta de l'AEES DINCAT. Incidència en els temes clau: Estudi CETs, subvencions CET, increment de mòduls, increment de places i acció concertada. 

2. Estat d'execució del pla de treball de la Federació ALLEM - acord sobre les accions prioritàries per al període octubre / desembre 2018. 

3. Eleccions per renovar la Junta de la Federació ALLEM. Proposta de candidatura i proposta de funcionament intern JUNTA / DG / Grups de Treball - recollida de les aportacions dels assistents.

4. Demanda de reunió de la Federació ALLEM amb el Conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

5. Agraïment per l'acollida i informacions per DG sobre el contingut de la visita a ADDA, CET bugaderia de Gureak i representants del Conselh d'Aran, el passat 14 de setembre.

6. - La participació a les entitats del tercer sector: proposta de sessió formativa amb Ponent Coopera i constitució de grup de treball per implementar eina de gestió democràtica a les entitats socials, projecte de governança democràtica de La Confederació.  


Veure totes les activitats