Evolució de la tutela de les persones amb discapacitat - conferència de Josep M. Solé

06 / 05 / 2018 

Els Estats estan obligats sota la CDPD, en la mesura del possible, a reemplaçar els sistemes de presa de decisions substitutives pels de presa de decisions amb suport. Les possibles limitacions en la presa de decisions han de ser considerades de forma individual, han de ser proporcionals i ser restringides a l'àmbit on siguin absolutament necessàries.

 Les limitacions no han de tenir lloc si mecanismes menys "invasius“ son suficients a la llum de la situació, i cal que existeixin salvaguardes legals accessibles i efectives per assegurar que no hi ha abusos.

Josep Maria Solé,  gerent de la Fundació Support, Fundació Tutelar Girona, en la seva confèrencia del passat 4 de maig, celebrada a l'Ilustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida, i organitzada per la Federació ALLEM,  exposa els "Efectes dela Convenció Internacional de Drets Humans de les persones amb discapacitat, d'una visió  internacional a la pràctica local."

El debat social, d’abast general, sobre les conseqüències del desenvolupament dels Drets Humans en matèria de capacitat jurídica NO HA COMENÇAT encara.

 L’esperada reforma legal no serà acceptada immediatament, caldrà lluitar per una correcta aplicació.

En aquest cas, els Drets Humans i la Convenció són un instrument de canvi social. Començant pel reconeixement de drets, i establint-los en la pràctica, es vol aconseguir una societat més inclusiva. No es vol esperar al “consens” mentre es vulneren drets, ja arribarà... La gestió el canvi de paradigma no serà innòcua, “hi haurà danys...”

Les entitats tutelars han d’assumir l’evolució i adoptar JA! un rol de suport a la presa de decisions que serà vist com menys “resolutiu”, per molts, però que haurà de ser més “capacitador”. Cap a un suport que exerceixi de “coordinador” d’altres suports i garant de drets.

La societat haurà d’aprendre a conviure amb la diversitat d’estils de vida que la malaltia mental o la discapacitat suposa i ser menys “paternalista”

Sempre hi haurà persones amb discapacitat que precisin, i que tenen dret, un SUPPORT personalitzat i amb mirada a la globalitat dels interessos de la persona, intens, flexible, adaptable, que adopti un rol de coordinador d’altres suports, que disposi de facultats per garantir drets i lluitar contra abusos i influències indegudes, amb l’objectiu de la plena inclusió en la comunitat.


Veure totes les notícies
Invitació Presentació