Iniciativa Legislativa Popular per modificar el sistema de Copagament dels serveis de suport per a persones amb discapacitat

26 / 06 / 2015 

  El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha promogut una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per modificar el sistema de copagament dels serveis de suport per a persones amb discapacitat, previst per la Llei de la dependència (Llei 39/2006).

  El copagament vol dir que els usuaris de serveis de residència i llar residència a Catalunya pagaran una part del cost del servei en funció de la seva capacitat econòmica.

  A Catalunya, Ordre BSF 130/2014, de 22 d’abril, regula els criteris de valoració de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de serveis no gratuïtes i la participació de les persones en el seu finançament.

  En què perjudica les persones amb discapacitat el sistema de copagament actual? És un sistema que no té en compte el major cost de la vida de les persones amb discapacitat, per tenir una vida digna, en igualtat de condicions i garantint la igualtat d’oportunitats. Tampoc té en compte el moment de la vida quan la persona necessita el servei, ni que es tracta d’un servei que caldrà pagar per la resta de la vida. Perjudica especialment a les persones que tinguin un estalvi o un patrimoni, generalment constituïts per a les seves famílies. No garanteix un mínim de diners de butxaca disponible suficient, per cobrir les despeses de la vida diària de les persones. 

  El moviment associatiu de la discapacitat a Catalunya ens hem sumat a la iniciativa. Les entitats de la Federació ALLEM hi hem participat com a sòcies de DINCAT– Discapacitat Intel·lectual Catalunya.

  A Lleida, les diferents federacions de discapacitat física, psíquica, sensorial i de salut mental, vam iniciar conjuntament la recollida de signatures, amb una roda de premsa celebrada el 24 de març de 2015, convocant a la ciutadania a donar suport a la iniciativa.

  Què demanem amb aquesta ILP?

  1. Que la regulació del càlcul per al copagament, segons la capacitat econòmica de la persona beneficiària tingui en compte també criteris com l'edat i l'esperança de vida de la persona, així com el seu major grau d'autonomia.
  2. Que quedin exemptes de pagar el servei les persones que tinguin ingressos inferiors a 1.331 euros mensuals.
  3. Que l'aportació màxima de la persona no superi el 60% del cost del servei.
  4. Que la persona tingui garantit el 40% dels seus ingressos mensuals com a diners de lliure disposició.

  Alhora des de DINCAT demanem a la Generalitat de Catalunya que modifiqui l'Ordre 130/2014, en el mateix sentit i, especialment, que es revisin els imports dels diners de butxaca mínim garantit per a l’usuari, perquè les persones puguin fer front a les despeses de la vida diària no cobertes amb el servei.

  Per tirar endavant amb la ILP cal recollir 500.000 signatures en l'àmbit de l’Estat espanyol. El 22 de juny ja n’havíem recollit 452.911, i el termini s’acaba el 16 de setembre 2015. 

  Segur que ho aconseguirem!  Veure totes les notícies
  No al Copagament