Jornada a Lleida sobre "Parlem de l'Escola Inclusiva" a càrrec d' Efren Carbonell

29 / 06 / 2017 

Un total de 105 professionals varen assistir ahir dia  28 a la jornada “Parlem d’Escola Inclusiva” a l’Escola Municipal de Jardineria de l’Ajuntament de Lleida.

La jornada l'ha organitzat el grup d’Escoles d’Educació Especial de les terres de Lleida que esta constituït per 9 centres i que estava adreçada als equips docents de les escoles esmentades.

 La ponència va ser a càrrec de l’Efren Carbonell, professional expert amb un extens currículum en l’atenció a la discapacitat, director  d’Aspasim, assessor del departament d’Ensenyament, formador i autor de nombroses publicacions, la darrera de les quals és “Escoles Inclusives Escoles de Futur”.

Durant  la primera part el ponent va fer una introducció sobre el model inclusiu, i la seva implementació en els països desenvolupats, a l’estat espanyol i a Catalunya on en el curs proper es preveu que  entri en vigor el decret “d’Atenció Educativa en el Marc d’un Sistema Inclusiu” del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que regularà l’atenció als alumnes amb discapacitat tant a l’escola ordinària com a l’escola especial.

En la segona part es va obrir un torn de preguntes i reflexions sobre el model inclusiu amb els nombrosos avantatges però també alguns dubtes que presenta.

L’article 24  de la Convenció per a la defensa dels drets humans de les persones amb discapacitat, referent al dret de les persones amb discapacitat a l’educació no deixa gaires escletxes: “El dret de les persones amb discapacitat a l’educació s’ha de dur a terme sense discriminació i s’ha de basar en la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.

Els estats parts asseguraran un sistema d’educació inclusiu tenint en compte els punts següents:

Que desenvolupi al màxim el potencial humà, la personalitat, els talents i la creativitat sense  exclusions per motius de discapacitat;
Que permeti a les persones amb discapacitat l’accés a una educació primària i secundària inclusives, de qualitat, gratuïta i en igualtat de condicions que els altres i en la comunitat on visquin;
Que faci ajustaments raonables en funció de les necessitats individuals;
Que doni el suport necessari a l’alumnat amb discapacitat en el marc del sistema general d’educació per a la seva formació efectiva;
Que ofereixi mesures de suport personalitzades i efectives en entorns que fomentin al màxim el desenvolupament acadèmic i social, de conformitat amb l’objectiu d’una plena inclusió que faciliti l’aprenentatge del sistema braille, l’escriptura alternativa i altres sistemes i formats de comunicació augmentatius o alternatius, i habilitats d’orientació i de mobilitat, així com la tutoria i el suport entre iguals.”

La Convenció –com no podria ser d’una altra manera– insta els estats a fer els ajustaments raonables convenients i a planificar a partir del disseny universal.

Veure totes les notícies
J. E. Inclusiva J Escola Inclusiva