Validada la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), contra el copagament confiscador i abusiu en matèria de dependència.

13 / 01 / 2016 

El Butlletí Oficial de les Corts Generals va publicar el passat dia 7 de gener, la iniciativa legislativa popular (ILP) de Cermi contra el Copagament en matèria de dependència, atès que ha aconseguit recaptar més de 500.000 signatures, mínim indispensable perquè la Proposició de Llei pugui ser tramitada i debatuda al Parlament.
En concret, la Proposició de Llei de modificació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, en matèria de participació en el cost de les prestacions i serveis de les persones beneficiàries, ha aconseguit més de 738.000 signatures de suport, de les quals 111.576 pertanyen a Plena Inclusió.
Pel que fa a Catalunya, i en concret a Dincat i les entitats sòcies, entre els que  hi formen part, els 17 centres associats a la Federació Allem, s’ha recollit 29.227 signatures, gairebé un 4% del total.

La Proposició de Llei pretén que s'estableixin uns criteris justs de Copagament, que garanteixin que totes les persones que requereixin atenció no siguin excloses del sistema per raons econòmiques.

Veure totes les notícies
Signatures ILP contra el Copagament No al Copagament