Participació d'ALLEM en el projecte de recerca internacional SEFORÏS

05 / 08 / 2015 

La Federació ALLEM ha estat seleccionada juntament amb altres empreses socials d’Europa, Rússia i Xina, com a cas d’estudi dins el projecte SEFORÏSun programa de recerca multidisciplinari a escala internacional, finançat per la Comissió Europea, amb l’objectiu d’investigar la funció de les empreses socials en la generació de canvi social.

Amb aquest estudi, SEFORÏS pretén analitzar el paper de l'emprenedoria social en la consecució d'una societat més inclusiva i innovadora, i en ajudar a construir un entorn amb les polítiques adequades que afavoreixin aquest tipus de projectes socials que milloren la nostra societat.

Com ja s'ha demostrat, l'emprenedoria social adopta uns models d'organització molt més sostenibles, estables i amb major resiliència que un altre tipus d'organitzacions, en ponderar en major mesura aspectes de llarg termini, en disposar de diferents esquemes motivacionals i en estar més integrats en les comunitats locals.

Per la seva contribució al projecte la Federació ALLEM ha obtingut un segell i un certificat de participació. 

La Federació ALLEM dona el màxim suport a l'emprenedoria social europea!

Veure totes les notícies
Acreditació SEFORÏS Certificat de participació en el projecte SEFORÏS