Presentació del Servei SESMDI de l'Hospital Sant Joan de Déu de Lleida a les entitats de la Federació ALLEM

08 / 02 / 2018 

Professionals i Directors Gerents de les entitats de la Federació ALLEM, assisteixen a la presentació del Servei SESMDI de l'Hospital S. Joan de Déu de Lleida.

La presentació va ser a càrrec del Dr. Josep Pifarré, director de Salut Mental de l'entitat,  i la Dra. Inmaculada Buj, Directora del Servei.

El Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESMDI) és un servei públic i gratuït que ofereix assistència ambulatòria especialitzada, des de la promoció de la salut fins al tractament i la rehabilitació de les persones amb Discapacitat Intel·lectual (DI) que pateixen algun trastorn mental. 

És un model que es basa en una atenció integral, interdisciplinària, sensible al patiment de les persones i de les seves famílies i preocupat per la millora contínua de la qualitat de vida.

Poden accedir-hi les persones amb discapacitat intel·lectual que presenten trastorn psiquiàtric o risc de patologia psiquiàtrica i persones amb trastorn de l’espectre autista que per la seva complexitat necessitin una atenció més especialitzada, les famílies de les persones ateses en aquest servei, i els equips de professionals d’altres recursos de la xarxa que atenen persones amb Discapacitat Intel·lectual (DI).

Veure totes les notícies
Visita SESMDI Visita servei SESMDI