Trobada de CETs d’ALLEM i visita a ACUDAM
El divendres, 7 de febrer, ACUDAM va acollir la primera trobada de Centres Especials de Treball que formen part de la Federació ALLEM. 
La Federació ALLEM compta amb 11 Centres Especials de Treball (CETs) que donen feina a més de 650 persones amb discapacitat. Va ser una jornada clau per poder compartir experiències, per fer xarxa entre les entitats i perquè cadascuna d'elles presentés els seus productes i serveis.