Plan de formación y asesoramiento en transparencia de las entidades de la Federació ALLEM a través del proyecto TransparEnt

24 / 02 / 2017 

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel parlament de Catalunya, insta a les administracions públiques a facilitar eines que ajudin als subjectes obligats a aplicar-la. La mateixa llei defineix que l’objectiu de les pràctiques de transparència és aconseguir major participació de la ciutadania en els assumptes públics. Per això estableix que la informació transparent ha de ser comprensible, fàcilment accessible i reutilitzable, entre d’altres característiques.
Les entitats sense ànim de lucre han d’oferir informació completa i comprensible per a facilitar la participació i fer possible el rendiment de comptes, especialment pel que fa a la utilització dels diners públics que puguin rebre. Fer una comunicació transparent també millora la gestió, genera confiança i aporta noves oportunitats.
Per aquests motius les entitats han d’incorporar el valor de la transparència i també perquè l’aprovació d’una Llei de Transparència d’àmbit estatal i altra a Catalunya comporta obligacions per les organitzacions afectades.
TransparEnt és un projecte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, grup d’investigació reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR 976).
TransparEnt és una eina de treball perquè les entitats puguin millorar la seva transparència i la qualitat de la seva informació. El procediment és útil a qualsevol mena d’organització, de qualsevol àmbit d’actuació o forma jurídica. A més a més, està dividit en diferents esglaons perquè cada organització, més gran o més petita, pugui fer servir l’eina en funció de les seves obligacions o necessitats.
Amb l’obertura de la plataforma TransparEnt les entitats disposen d’una eina que permet fer autoavaluació, saber com millorar el diagnòstic inicial i obtenir documents d’autoacreditació de la transparència.
Les entitats sòcies de la Federació Allem s’han proposat assolir el màxim nivell de transparència. Per això han programat durant un any una sèrie de quatre sessions de formació i assessorament impartides pel coordinador del projecte Pedro Molina
Objectiu general del pla de formació:
L’objectiu general és que les entitats de la Federació Allem assoleixen el màxim nivell de transparència, considerant diferències tant per les obligacions legals que han de complir com per característiques específiques de cada entitat.
Objectius específics:
Entendre què és la transparència i per què les entitats l’han d’incorporar com un valor.
Conèixer les obligacions legals que les entitats han de complir, en funció de les seves característiques, i els principis de la comunicació transparent.
Conèixer la plataforma TransparEnt i fer-la servir per a millorar la comunicació de l’entitat.  
Incorporar la transparència a les pràctiques i rutines de comunicació i de gestió de les entitats.


Ver todas las noticias
Sesión TransparEnt 2