Els Centres Especials de Treball

Algunes de les entitats que formen part de la Federació ALLEM també generen oportunitats de treball a persones amb discapacitat a través dels seus propis Centres Especials de Treball.
Els Centres Especials de Treball són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L'objectiu d'aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Els CET tenen com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d'ajustament personal i social que requereixen els treballadors amb discapacitat. Els CET també són un mitjà d'integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.
La col·laboració entre CETs i empreses del territori de Lleida genera un alt valor social afegit en el món empresarial. Aquest treball conjunt entre les diferents organitzacions ajuda a teixir un territori més socialment responsable.
Els Centres Especials de Treball que hi ha a les comarques de Lleida i, que formen part de la Federació ALLEM, es dediquen a les següents activitats empresarials i ofereixen els següents serveis:

Serveis a les empreses i a la comunitat
Serveis Especialitzats
Productes Propis
Restauració i Botigues

Més informació relcionada amb els Centres Especials de Treball en l’àmbit català:
Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya. (Abril, 2019)
Elaborat per AEES DINCAT i amb la col·laboració de IESE. Autor: Segarra Torres, José Antonio
http://www.aeesdincat.cat/wp-content/uploads/2019/06/Llibre-blanc.pdf