La Federació ALLEM participa en el debat de Bases del Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024, de la Generalitat de Catalunya

03 / 10 / 2019 

Avui la Federació ALLEM ha assistit al debat del document de Bases del Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024, a Lleida.  El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya obre un procés participatiu com a referència nova per a la planificació del Sistema Català de Serveis Socials (SCSS) per als propers quatre anys, per donar resposta als reptes sociodemogràfics que l’actual estat de benestar ha d’afrontar: les desigualtats socials que la crisi econòmica ha consolidat, la feminització del risc de pobresa o exclusió, l’increment de l’envelliment, el sobreenvelliment, la discapacitat i la diversificació de la societat catalana i de les llars que la componen.

Les entitats de la Federació ALLEM seguiran presents en aquest procés participatiu de GenCat, fins el 14 de novembre, treballaran les propostes que s'hi exposen i presentaran les seves aportacions. S’articularà a través del portal participa.gencat.cat així com a través de sessions presencials.

La Generalitat de Catalunya creu important comptar amb l'opinió de la ciutadania i, en especial, de persones expertes i professionals del sector dels serveis socials pel que fa a qüestions que afecten la planificació i la prestació de serveis rellevants per donar resposta als actuals reptes socials. 

Segons la Generalitat de Catalunya: El PESS busca cohesionar, agilitar, universalitzar i fer més efectiu el SCSS, i que garanteixi una atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i comunitària. Per aconseguir-ho s’ha d’articular i ordenar els serveis socials per superar la fragmentació i compartició actuals i desplegar un sistema d’informació, innovació, coneixement i recerca que promogui una ciutadania més apoderada i conscient del seus drets i deures.

D’acord amb el que preveu la Llei, el Departament impulsa un procés participatiu amb la col·laboració de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, per escoltar i incorporar en el document de bases del PESS, aportacions i expectatives dels agents socials implicats.


Ver todas las noticias
Plan Estratégico de Servicios Sociales 2020-2024