La Federació ALLEM participa en la 6a edició de RSE.Pime, Respon.cat

18 / 09 / 2019 

La Federació ALLEM participa per primera vegada en el programa RSE.Pime de Respon.cat i promogut pel Consell de Cambres de Comerç i la Generalitat de Catalunya.

RSE.Pime és un programa pràctic d’implantació de la Responsabilitat Social a les Pimes catalanes i de referència en Responsabilitat Social per a les pimes catalanes.

Les empreses participants treballen amb un Pla d’acció a mida per mitjà d’un procés de 5 tallers grupals i dues consultories a l’empresa.

El programa RSE.Pime s’estructura com una xarxa d’aprenentatge de Responsabilitat Social que pretén la integració de la sostenibilitat en les pimes seleccionades com a participants.

Durant mig any, directius de pimes es reuneixen un cop al mes en un grup amb totes les organitzacions participants per aprofundir en el sentit empresarial de l’RSE i desenvolupar el propi Pla d’acció. Facilita eines i procediments de millora en la gestió econòmica, social i ambiental  a partir  de  la  implantació  dels valors d’RSE a la cultura empresarial de l’organització.

La força d’RSE.Pime és que ofereix a les empreses de manera àgil un programa complet d’aprenentatge sobre l’RSE amb 5 tallers en grups reduïts de nivell directiu, més dues sessió de consultoria a l’empresa, i una darrera trobada general per avaluar, tot orientat a l’acció.


Ver todas las noticias
1a sessió RSE