Las entidades sin ánimo de lucro que atendemos a personas con discapacidad intelectual defendemos un modelo de acción concertada para Cataluña

24 / 07 / 2018 

Las entidades sin ánimo de lucro que atendemos a personas con discapacidad intelectual defendemos un modelo de acción concertada para Cataluña
AEES DINCAT agrupa 226 entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro de toda Cataluña, de las cuales  17 entidades en las comarcas leridanas, son miembros de la Federación ALLEM.
L’Associació Empresarial d’Economia Social Dincat (AEES Dincat), que agrupa 226 entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre d’arreu de Catalunya –un 8% a les comarques lleidatanes– defensa que cal donar continuïtat al model vigent durant els darrers 50 anys on les entitats d’iniciativa social sense afany de lucre, participades per usuaris i famílies, han atès a les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya amb vocació de servei públic. 

Aquesta atenció ha estat fonamentada en els principis de solidaritat, atenció personalitzada i integral a les persones, respecte pels seus drets, foment de la seva autonomia personal i en la qualitat i continuïtat del servei. La metodologia d’atenció que s’aplica està centrada en les persones i ha esdevingut un model d’èxit àmpliament reconegut  i replicat per altres sectors. 

En un primer moment, quan encara no existien serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual, el finançament provenia de la beneficència, més endavant es va avançar amb drets i es va passar a un finançament en règim de subvencions que estava reservada a entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre a l’empara de la llei de Serveis Socials. Després es va passar a contractes de gestió amb la modalitat de concursos negociats sense publicitat que, malgrat estar en el marc de la contractació pública, gaudeixen d’exclusivitat per les entitats socials sense ànim de lucre.

AEES Dincat posa de relleu que durant tots aquests anys s’ha teixit, conjuntament amb l’administració pública, un model de prestació de serveis socials d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual arrelat al territori i centrat en les persones. “El treball conjunt de les entitats i les administracions ha estat un model d’èxit  capaç de garantir el benestar de les persones”, afirma Assumpta Fortuny, membre de la Junta Directiva d’AESS Dincat i coordinadora de la Federació ALLEM.
El 87.39% dels serveis socials per persones amb discapacitat intel·lectual estan prestats per entitats d’iniciativa social i sense ànim de lucre, el 11,29% directament per l’administració pública i només un 1.32% per societats mercantils amb ànim de lucre. 
És per aquests motius, segons Fortuny, “cal un marc estable d’acció concertada, al marge de la contractació pública”, per a la prestació de serveis socials de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual reservat a entitats sense ànim de lucre.

Fortuny afegeix que “estem davant d’una sèrie de canvis legislatius que obliguen a fer un replantejament. Depenent del seu enfocament, serviran per preservar i millorar el model que hem tingut des de fa 50 anys, que té com a raó de ser el benestar de les persones, o bé per canviar-lo, donant entrada a empreses de caràcter mercantil”. Per tot això i tenint en compte que la decisió que es prengui ara determinarà el futur i la qualitat de l’atenció a les persones, “és un  moment decisiu perquè la Generalitat impulsi una llei d’acció concertada que reguli entre d’altres la prestació dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual amb exclusivitat per entitats sense afany de lucre com ha passat en altres comunitats autònomes”.


Lleida, 24 de juliol de 2018

Ver todas las noticias
F. Ilersis - Huerto Acudam deporte Talma sesión A Alba todos